Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 7,085
  • Tất cả: 463,231
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai triển khai Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 267

Ngày 05/7/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Lào Cai đã ký bàn hành Văn bản số 529/HĐPH triển khai thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”  trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Theo đó, Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án 407, Kế hoạch số 195/KH-UBND đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức với hình thức thích hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án 407; chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 195/KH-UBND hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; các cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là cơ quan chủ trì soạn thảo, cần xác định rõ: Đơn vị, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, đồng thời bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, để đảm nhiệm nhiệm vụ, ưu tiên đội ngũ báo cáo viên pháp luật hiện có của sở, ngành, địa phương và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch số 195/KH-UBND; có trách nhiệm chủ động xây dựng tài liệu định hướng thông tin để phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông; chủ trì tổ chức truyền thông dự thảo chính sách tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi Kế hoạch số 195/KH-UBND (sau đây gọi là dự thảo chính sách). 

Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và trung ương có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Lào Cai chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL để được cung cấp thông tin về nội dung của dự thảo chính sách một cách chính xác, kịp thời và chính thức. Đồng thời chủ động khai thác nguồn tin về dự thảo chính sách trên các kênh thông tin chính thức khác của cơ quan nhà nước. Chú trọng xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả, ứng dụng công nghệ thông tin, các sản phẩm truyền thông thu hút để truyền thông về dự thảo chính sách, pháp luật… Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các phương thức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo phục vụ tối đa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, với phương châm truyền thông phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội./.

Minh Thúy
Tin khác