Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030
Lượt xem: 257

Ngày 19/4/2022, tại kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI đã phê chuẩn Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối tượng áp dụng bao gồm Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách để thực hiện Chương trình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thẩm định, giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình.

Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2022./.

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...