Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,373
  • Trong tuần: 2,676
  • Tất cả: 458,822
Đăng nhập
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung chính sách về một số cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 302

Ngày 15/9/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) đã thông qua Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, theo đó các nội dung quy định tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai được sửa đổi, bổ sung như sau:

Một là, sửa đổi một số điều khoản gồm: Khoản 1 Điều 3, Điều 13, Điều 14.

Hai là, bổ sung thêm khoản 7 vào Điều 7, trong đó bổ sung thêm quy định: Đối với vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hàng năm (bao gồm: Tên dự án, chủ đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian thực hiện và các thông tin khác có liên quan)

Ba là, bãi bỏ Điều 15 quy định về “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ” để thống nhất thực hiện theo quy định do Chính phủ mới ban hành tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9  năm 2023. Đối với những dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất đã được phê duyệt trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, nếu chưa thanh toán hoặc đã thanh toán một phần kinh phí hỗ trợ thì được tiếp tục thực hiện theo dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất đã được duyệt. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án quyết định./.Tải về
Mỹ Hạnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...