Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 213

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06); Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xây dựng và triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”; Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023. Để việc thực hiện 02 dịch vụ công liên thông trên có hiệu quả, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 406/H-UBND ngày 03/11/2023 tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mục đích nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị và lợi ích của việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông: (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (viết tắt là 02 nhóm TTHC liên thông). Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia, mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại, công dân chỉ cần thực hiện 01 lần nhưng có thể giải quyết được 03 TTHC. Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giảm chi phí thấp nhất; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC…Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền.  Nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước; giúp người dân thực hiện TTHC nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Nội dung tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông. Những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 gắn với việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa phương (UBND tỉnh đã gửi kèm văn bản số 2389/UBND-KSTT ngày 25/5/2023 về việc thực hiện 02 thủ tục hành chính liên thông thiết yếu của Đề án 06) - Cách thức nộp hồ sơ 02 nhóm TTHC liên thông và các TTHC khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên hệ thống Báo chí, Đài PTTH, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công tỉnh và tại Bộ phận một cửa các cấp; cách thức nộp hồ sơ trực tuyến 02 nhóm TTHC liên thông để người dân biết thực hiện.

Công khai quy trình thực hiện TTHC - Công khai TTHC, quy trình thực hiện TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp; Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC. Niêm yết công khai 02 nhóm TTHC; trình chiếu video tuyên truyền, hướng dẫn 02 nhóm TTHC trên hệ thống tivi, màn hình led được bố trí lắp đặt tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã để người dân dễ dàng tiếp cận được thông tin.

Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức soạn thảo các tài liệu liên quan triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông đến người dân để biết, nắm bắt thông tin. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và sinh hoạt cộng đồng - Tuyên truyền về thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử; triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông thông qua việc tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ; họp thôn, tổ dân phố… Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06, Tổ Công nghệ số cộng đồng, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC.  Thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...) Tuyên truyền, quán triệt qua Facebook và các nhóm Zalo thôn, tổ dân phố, để tuyên truyền thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên môi trường điện tử.

Thông qua hướng dẫn trực tiếp khi người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC Bố trí máy tính kết nối internet, máy quét (scan) và phân công cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi người dân đến liên hệ giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và các tầng lớp nhân dân nơi cư trú nhận thức đầy đủ về giá trị, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến nói chung cũng như dịch vụ công liên thông 02 nhóm TTHC nói riêng. Đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công, ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông - căn cứ vào tài liệu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên 4 thông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, chọn lọc các nội dung chính, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền tải để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả, cung cấp các file tài liệu hướng dẫn để các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động tuyên truyền. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC và TTHC liên thông; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt như: (1) Về đối tượng: Tập trung vào đối tượng dễ tiếp cận với công nghệ số như học sinh, giáo viên, cán bộ, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, ngân hàng...; (2) Về nội dung: Tập trung vào những giá trị, tiện ích, lợi ích của việc thực hiện TTHC qua Cổng dịch vụ công so với thực hiện TTHC bằng phương thức truyền thống; (3) Về hình thức: Ứng dụng hiệu quả, kết hợp với hiệu ứng tuyên truyền, đăng tin, bài viết trên các trang mạng, thành lập các group trên Zalo, facebook để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa nhanh các nội dung, định hướng đối tượng tuyên truyền; (4) Về địa điểm: Tập trung tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và địa phương; địa điểm công cộng; các công ty, doanh nghiệp, nơi tập trung đông dân cư. Tiến hành điều tra cơ bản, khảo sát từng dịch vụ công để có giải pháp, biện pháp nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tập trung vào các TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh, giải quyết hàng ngày. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực chuyên môn trực tiếp tiếp nhận đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 của cấp huyện, cấp xã, tổ công tác cấp thôn tại địa bàn nắm rõ và hướng dẫn người dân thực hiện. Bố trí máy tính kết nối internet tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Tải về

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...