Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 3,519
  • Tất cả: 375,235
Đăng nhập
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 87

Ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 346/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Theo đó, để triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó giao Bộ Nội vụ trong Quý II và Quý III/2023 phối hợp với các các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tháng 4 năm 2023 trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; quý I năm 2023 hoàn thành việc biên soạn tài liệu phổ biến, quán triệt nội dung của Luật; năm 2023 tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; theo dõi, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thi hành Luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tháng 4 năm 2023 trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; giao Bộ Tài chính trong tháng 6 năm 2023 hoàn thành việc xây dựng Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí về thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc cấp kinh phí cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong năm 2023 Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành văn bản quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; Hội đồng nhân dân các cấp ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, hoàn thành việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở vào Quý IV năm 2023. 

Quyết định số 346/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải về

 

 

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...