Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,014
  • Trong tuần: 8,923
  • Tất cả: 465,069
Đăng nhập
Tăng cường đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 38

Ngày 18/8/2023, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã ký ban hành Công văn số 4133/UBND-NLN về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý, thực hiện đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Công thương: (i) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tiếp tục chủ động rà soát hiện trạng, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thải quặng đuôi thuộc các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn, có giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2023 và các năm tiếp theo đối với các dự án tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. (ii) Đôn đốc thực hiện các nội dung kiểm định an toàn đập; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du; rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, đảm bảo các phương án được phê duyệt phù hợp, khả thi theo quy định. (iii) Tăng cường chỉ đạo các chủ sở hữu các công trình đập, hồ chứa thủy điện, hồ thải quặng đuôi thực hiện nội dung: Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, xây dựng thực hiện phương án quản lý...

Sở Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTTN, tăng cường công tác tập huấn, chỉ đạo kiện toàn các tổ chức khai thác công trình đập, hồ chứa thủy lợi đảm bảo năng lực theo quy định; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện kiểm định an toàn đập; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa theo đúng quy định; chủ trì tổng hợp các đập, hồ chứa thuỷ lợi vi phạm phạm vi bảo vệ an toàn công trình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm phạm vi bảo vệ an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn theo phân cấp được giao quản lý; tăng cường phối hợp với các chủ thể quản lý đập, hồ tổ chức tuyên truyền Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật, không có các hoạt động vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình, trong lòng hồ chứa cũng như vùng hạ du khi xảy ra mưa lũ và trong thời gian phát điện của công trình thuỷ điện. Người đứng đầu các địa phương để xảy ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 Đối với 06 hồ đập, hồ chứa thủy lợi được kiểm tra, đề nghị UBND huyện Văn Bàn xem xét tổ chức rà soát, lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp đối với 03 hồ chứa: Hồ Bô, xã Khánh Yên Hạ; hồ Làn, hồ Noong Chai xã Khánh Yên Hạ để đảm bảo an toàn trong mừa mưa lũ trong năm 2023 và các năm tiếp theo...

Đối với các đơn vị chủ sở hữu, chủ quản lý khai thác công trình đập hồ chứa, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa; thực hiện rà soát, hoàn thiện các nội dung còn thiếu/chưa thực hiện đã được nêu trong biên bản của Đoàn kiểm tra; thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn đập hồ chứa và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa./.

Tải về

Hà Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...