Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 3,580
  • Tất cả: 375,296
Đăng nhập
Lào Cai tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2023
Lượt xem: 181

Nhằm xác định số hộ nghèo, số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2024 để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ có mức sống trung bình năm 2023.

Theo Kế hoạch, đối tượng rà soát gồm: Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về cư trú.

Phạm vi rà soát: Toàn bộ các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Thời điểm rà soát: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2023, tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tiến rà soát.

Kế hoạch giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ...