Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực thiện chính sách đối với giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động
Lượt xem: 60
Ngày 03/01/2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 15/UBND-VX về viêc thực thiện chính sách đối với giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổ chức, thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp và các chính sách đối với trẻ em, giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc phạm vi quản lý; có biện pháp giải quyết triệt để những khó khăn, tồn tại khi thực hiện chi trả chính sách cho trẻ em, giáo viên mầm non; thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non phục vụ nhu cầu của người lao động; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành chính sách của địa phương (nếu cần thiết) theo thẩm quyền quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách đối với giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Công đoàn các cấp có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho công nhân, người lao động trong thực hiện thủ tục xác nhận nơi làm việc tại khu công nghiệp của cha mẹ trẻ em bảo đảm chế độ cho trẻ em và tạo điều kiện để giáo viên mầm non đủ điều kiện được hưởng chính sách.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tới các đối tượng thụ hưởng chính sách; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về thủ tục hồ sơ trong thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định tại văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 14/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...