Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu truyền thông về sức khoẻ tâm thần của học sinh phổ thông
Lượt xem: 118

Ngày 16/11/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3854/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt tài liệu truyền thông về sức khoẻ tâm thần của học sinh phổ thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo Quyết định:

Tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông được sử dụng làm tài liệu truyền thông để nâng cao kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế trường học, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh. Tài liệu gồm 3 Chương, cụ thể: Chương 1: Sự phát triển của trẻ em và học sinh; Chương 2: Nâng cao sức khoẻ tâm thần cho học sinh; Chương 3: Một số vấn đề về sức khoẻ tâm thần của học sinh.

Tài liệu này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được khai thác, sử dụng làm tài liệu truyền thông để tổ chức và triển khai một số giải pháp nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh trong trường học./.

Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ...