Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 1,980
  • Tất cả: 172,438
Đăng nhập
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 123

Ngày 19/4/2022, tại kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI đã phê chuẩn Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối tượng áp dụng gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan cấp tỉnh); các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện); các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Chương trình.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình.

Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2022./.

Minh Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...