Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 333
  • Trong tuần: 7,093
  • Tất cả: 463,239
Đăng nhập
Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023NĐ-CP
Lượt xem: 243

Ngày 30/6/2023, Tổng cục Hải quan ban hành Văn bản hoả tốc số 3431/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định số 44/2023NĐ-CP.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung liên quan đến việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP trong lĩnh vực Hải quan như sau:

Về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT):

(i) Việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kế khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP

(ii) Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Về Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT:

(i) Đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hoá thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hoá tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

(ii) Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Công văn cũng yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan như sau:

 (i) Chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.

Mã VB205 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10% (theo quy định tại Luật thuế GTGT).

(ii) Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB205 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00’ ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai báo mã VB205)./.

Tải về

Ngọc Cường
Tin khác
1 2