Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
Lượt xem: 190

Ngày 21/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1795/UBND-KSTT về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID tới cán bộ, công chức, viên chức, người dân biết và sử dụng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp với tài khoản định danh điện tử./.

Tải về

Khánh Linh