Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Từ ngày 08/8/2023 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh và thương nhân là cá nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được vay vốn tối đa 100 triệu đồng; thương nhân là tổ chức kinh tế được vay vốn tối đa 1 tỷ đồng
Lượt xem: 115

Ngày 05/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo đó:

Các hộ gia đình theo quy định của pháp luật (bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại) thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm tại vùng khó khăn, đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định được vay vốn tối  đa 100 triệu đồng/người vay. Mức lãi suất cho vay bằng 9%/năm và lãi suất dư nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Người vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Thương nhân là cá nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được vay vốn tối đa 100 triệu đồng/cá nhân và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế được vay vốn tối đa 1 tỷ đông/tổ chức. Thương nhân vay vốn trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2023./.

Tải về

Đào Gia Hân