Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 98
  • Tất cả: 377,378
Đăng nhập
Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC: Quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hoà giải viên của Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án
Lượt xem: 13

Ngày 09/3/2023, Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hoà giải viên của Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án.

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên theo quy định tại Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thông tư này áp dụng với người được đề nghị bổ nhiệm Hoà giải viên; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định cụ thể về việc xác định chuyên gia, nhà chuyên môn khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Theo đó, chuyên gia, nhà chuyên môn khác là người được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ: chuyên gia tâm lý học, chuyên gia tài chính, chuyên gia sở hữu trí tuệ,..

Thông tư xác định người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Theo đó, người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. Ví dụ: già làng, trưởng bản,... tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là người có uy tín, có hiểu biết phong tục tập quán trong cộng đồng dân cư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023./.
Khánh Linh