Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Lượt xem: 128

Những năm gần đây, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, với tính chất, mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng, đa dạng về thành phần, lứa tuổi, xảy ra ở hầu hết các địa phương, gây ra nhiều hệ lụy và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Các đối tượng cầm đầu chủ yếu ở nước ngoài lợi dụng khoa học công nghệ, câu kết với người Việt Nam hình thành đường dây tổ chức đánh bạc trên diện rộng, có hàng trăm nghìn người tham gia. Nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh, sử dụng địa bàn tại Việt Nam làm trung gian để thiết lập, quản trị website cá cược nhằm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet tại nước thứ ba; tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc hoặc làm đại lý, nhân viên của các công ty kinh doanh đặt cược, nhà cái, casino (sòng bạc), tác động xấu đến an ninh, trật tự.

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm an ninh, trật tự, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 27 tháng 5 năm 2023 về tăng cường  phòng ngừa đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay… để người dân có cơ hội việc làm phù hợp nhu cầu, năng lực bản thân, tăng thu nhập, giảm thời gian nhàn rỗi. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì hoặc phối hợp rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Bộ Công an tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138/CP tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phối hợp các cơ quan, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại gây ra, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn trong phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kịp thời tham mưu, đề ra các giải pháp khắc phục. Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý số đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài để đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép.Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị hiện đại; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về trò chơi điện tử trên mạng, quản lý chặt chẽ việc thẩm định kịch bản các trò chơi điện tử trên mạng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng trò chơi điện tử trên mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu lợi bất chính. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet ngăn chặn, gỡ bỏ các trang web, đường dẫn, ứng dụng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quản lý chặt chẽ thuê bao Internet, thuê bao di động (3G, 4G, 5G), đảm bảo các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, kiểm tra, triển khai các giải pháp xác thực, tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi các thuê bao vi phạm, loại bỏ SIM "rác" để phòng ngừa các đối tượng phạm tội lợi dụng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp viễn thông, Internet, mạng xã hội phối hợp chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chỉ đạo các doanh nghiệp có giải pháp, biện pháp lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra (bao gồm cả dịch vụ Internet 3G, 4G, 5G); đảm bảo có thể tra cứu được để phục vụ xác minh, điều tra theo đúng quy định của pháp luật và kịp thời phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng theo yêu cầu. Thời gian lưu trữ thông tin tối thiểu 12 tháng. Chỉ đạo bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính để tán phát tài liệu tuyên truyền, mời tham gia đánh bạc khi phát hiện nguy cơ hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, tăng cường quản lý, kiểm soát việc phát hành, sử dụng thẻ thanh toán dịch vụ thông tin di động, không để các đối tượng lợi dụng cho các hoạt động thanh toán đánh bạc trực tuyến. Phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định tạo điều kiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xổ số phù hợp với tình hình thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước liên quan phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân khu vực biên giới, trên biển trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép nhằm đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chỉ đạo lực lượng tác chiến không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan ngăn chặn, gỡ bỏ các trang web, đường dẫn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; tăng cường quản lý, kiểm soát việc phát hành, sử dụng thẻ cào viễn thông, không để các đối tượng lợi dụng cho các hoạt động thanh toán trực tuyến. Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền các quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí, lễ hội.

Bộ Công Thương thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký các loại hình kinh doanh như: Kinh doanh trò chơi điện tử, kinh doanh casino, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử, kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế được cấp phép theo quy định… nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Thông tin rộng rãi, kịp thời trong nhân dân về đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; xã phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn… Chỉ đạo việc cấp, đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thanh tra, kiểm tra hoạt động huy động vốn, kinh doanh có dấu hiệu đánh bạc để phối hợp lực lượng Công an xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Công an địa phương mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện cho Công an địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đề nghị Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Chỉ đạo cơ quan tiến hành tố tụng các cấp phối hợp chặt chẽ trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và những hoạt động hợp tác quốc tế khác khi xử lý các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Điều 6 về hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 321 về tội đánh bạc, Điều 322 về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc của Bộ luật Hình sự để xử lý hành vi phạm tội liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên, trẻ em trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, để không bị lôi kéo bởi các loại hình đánh bạc trái phép núp bóng cá cược thể thao, trò chơi điện tử, trò chơi dân gian, không bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia đánh bạc vào dịp Tết, lễ hội. Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm trên các địa bàn trọng điểm. Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Quang Vũ
Tin khác
1 2 3 4 5  ...