Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,175
  • Trong tuần: 6,109
  • Tất cả: 544,975
Đăng nhập
Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 55

Ngày 06/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trừ những đối tượng được miễn phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình bằng 60% mức thu đối với từng loại phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành còn hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023./.

Tải về

Nguyễn Hương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...