Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 7,022
  • Tất cả: 463,168
Đăng nhập
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Y tế 06 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 207

Sở Y tế đã ban hành đã ban hành 06 văn bản triển khai, đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2021 với tổng số 45 văn bản; tăng cường tuyên truyền các văn bản về phòng chống dịch bệnh. Các hình thức tổ chức của Sở gồm: tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phổ biến, tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giao ban chuyên môn; phổ biến pháp luật trên trang web của các cơ quan, đơn vị. Đã thực hiện được  261 buổi tuyên truyền cho 3.963 lượt người tham dự. Thực hiện  triển khai theo lĩnh vực, chuyên đề đã tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng thuốc tại các đơn vị y tế năm 2021. Cho 150 lượt người tham dự; thực hiện các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 6.182 lượt tin, bài, ảnh. Trong đó phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình tỉnh và đài TTTH huyện, thị xã, thành phố 827 tin, phóng sự;  Báo Lào Cai 1.068 tin, bài, ảnh; Cổng thông tin điện tử của ngành 700 tin, bài, ảnh. Phát sóng trên loa phát thanh xã, phường được 6.547 lượt bài tuyên truyền phổ biến kiến thức. Tổ chức 01 cuộc kiểm tra các đơn vị y tế trực thuộc năm 2021, thực hiện lồng ghép nội dung kiểm tra trách nhiệm thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại 07 đơn vị trực thuộc Sở.

Trong 06 tháng đầu năm Ngành Y tế đã quan tâm tới việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ hàng năm cho công chức, viên chức và người Lao động trong toàn ngành kịp thời tuyên truyền những nội dung pháp luật trọng tâm, phù hợp với nhiệm vụ chức năng của ngành. 

Tuệ Minh
Tin khác
1 2