Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,512
  • Trong tuần: 6,780
  • Tất cả: 384,060
Đăng nhập
Triển khai thực hiện một số yêu cầu về học tập và làm theo Bác
Lượt xem: 188

   Thực hiện Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Văn bản số 1624-CV/TU ngày 29/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc triển khai thực hiện một số yêu cầu về học tập và làm theo Bác; Kế hoạch số 92/KHUBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Để việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, đạt kết quả thực chất hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch số 92/KHUBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

   Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính: Các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai văn bản chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị từ cơ sở, với hình thức sơ kết bằng báo cáo, không tổ chức hội nghị. Sơ kết Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị vào dịp 19/5, lồng ghép với hội nghị tổng kết đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tập trung đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp, khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong thời gian tiếp theo.

  Các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp báo cáo theo kế hoạch.

   Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 2 16/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trong đó tập trung vào một số nội dung chính như sau:  Chỉ đạo việc đăng ký các công trình, phần việc học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân từ cơ sở lên. Gửi kết quả đăng ký các công trình, phần việc làm theo Bác về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp.  Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thi đua sôi nổi từ cơ sở gắn với triển khai thực hiện các công trình, phần việc làm theo Bác đã đăng ký. Tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai đợt thi đua thực chất, ý nghĩa, khắc phục hình thức, chiếu lệ, gây lãng phí. Kịp thời theo dõi, phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong Đợt thi đua chuyên đề để bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng theo quy định. Các tấm gương điển hình học Bác trong đợt thi đua cần được phát hiện, ghi danh, gửi đăng kịp thời trên Cổng thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai, cổng thông tin điện tử, Fanpage của các địa phương, ban, ngành để tạo sự lan tỏa rộng rãi.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

   Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ý nghĩa gắn với triển khai Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc theo Kế hoạch 92/KH-UBND ngày 16/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền thân thế, cuộc đời và sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; về tình cảm của Bác Hồ với Đảng bộ và Đồng bào Lào Cai, Lào Cai với Bác Hồ. Triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với thực hiện các công trình, phần việc đã đăng ký trong Đợt thi đua chuyên đề.

  Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực (tọa đàm, hội thảo, tham quan các di tích ghi dấu tình cảm của Bác Hồ với đồng bào Lào Cai, các hoạt động văn hóa văn nghệ, sân khấu hóa, …) một cách sinh động, thiết thực.

   Các hoạt động thực hiện trước, trong và sau dịp 19/5/2023.

Nguyễn Ánh Tuyết
Tin khác
1 2 3 4 5  ...