Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1,377
  • Trong tuần: 6,645
  • Tất cả: 383,925
Đăng nhập
Triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022
Lượt xem: 241

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022 chỉ đạo thực hiện huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; triển khai, thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn tỉnh, đến cơ sở về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xã hội về phòng, chống mua bán người, nhằm giảm các nguy cơ, giảm tội phạm mua bán người và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, thực hiện hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7”“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” phải dược tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với các địa phương trong tỉnh; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Nội dung công tác trọng tâm và phân công nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 76/KH- UBND-m, ngày 02/3/2022 của ƯBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán năm 2022.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7’’, với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, với các khẩu hiệu, hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”..., trọng tâm là các hoạt động: Đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh, các thiết chế văn hóa cụm dân cư nhằm tạo phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống mua bán người; các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người, các phương thức, thủ đoạn hoạt động; kết quả công tác phòng, chống mua bán người của lực lượng chức năng; tuyên truyền cách nhận biết và biện pháp phòng ngừa; đường dây nóng, phòng, chống mua bán người (Công an tỉnh Lào Cai: 0692449137; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em: 111), tăng thời lượng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia của mọi người dân và công tác đấu tranh phòng chổng mua bán người.

Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người tại cộng đồng hiệu quả, đặc biệt là duy trì hoạt động và nâng cấp mô hình “Ngôi nhà bình yên ” để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, kết nối với các cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp pháp lý, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị mua bán trở về giúp họ tái hoà nhập cộng đồng bền vững và phòng ngừa nguy cơ bị mua bán trở lại.

Lực lượng Công an, Biên phòng, chủ công là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội: Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; phát huy vai trò các t chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chng mua bán người, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng cấp chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức điều tra cơ bản, xác định đường dây, nhóm tội phạm mua bán người, đối tượng nổi lên, chủ mưu, cầm đầu đường dây phạm tội, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để chủ động phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả; tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điếm, phức tạp, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...