Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 254
  • Trong tuần: 3,485
  • Tất cả: 370,329
Đăng nhập
Tăng cường hoạt động phối hợp triển khai thực hiện Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Lượt xem: 146

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, ngày 28/3/2023 Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 295/SVHTT-QLVH gửi các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc phối hợp triển khai thực hiện Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, đơn vị đề nghị các quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Điện ảnh; Nghị định số 131/2022/NĐ-CPngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh; các Thông tư của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2022 quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh; Thông tư số 19/2022/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2022 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh.

2. Đăng tải nội dung Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

3. Tằng cường phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao: Trong công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Điện ảnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh trên địa bàn tỉnh./. 

Đào Gia Hân
Tin khác
1 2 3 4 5  ...