Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
Lượt xem: 43

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 như sau:

 

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời hạn trình Chính phủ

Thời hạn trình UBTVQH

1

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Bộ Công an

Tháng 01 năm 2024

Tháng 3 năm 2024

2

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Bộ Công an

Tháng 02 năm 2024

3

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 02 năm 2024

4

Luật Hóa chất (sửa đổi)

Bộ Công Thương

Tháng 6 năm 2024

Tháng 8 năm 2024

 

Theo đó Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát đầy đủ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những vấn đề khác nhau giữa quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản dự kiến ban hành; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; ngăn ngừa tình trạng quy định vận dụng tạo kẽ hở, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm các giải pháp đã được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Chính phủ đúng thời hạn, tiến độ đã được phân công theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của dự án luật. Bộ Tư pháp thẩm định bảo đảm chất lượng; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; hằng tháng có báo cáo gửi Chính phủ tai phiên họp thường kỳ về tiến độ chuẩn bị các dự án, dự thảo thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quỳnh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...