Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 263
  • Trong tuần: 263
  • Tất cả: 377,543
Đăng nhập
Kiện toàn Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 160

Ngày 21/3/2022, Chủ Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐPH về Kiện toàn Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Quyết định số 26/QĐ-HĐPH đã kiện toàn Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Hội đồng) quy định tại Điều 1 Quyết định số 116/QĐ-HĐPH ngày 30/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng gồm các ông, bà sau:

1. Ông Đỗ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay ông Nguyễn Thế Dũng làm Uỷ viên Hội đồng.

2. Ông Trần Phùng - Phó trưởng Ban Dân tộc thay bà Mã Én Hằng làm Uỷ viên Hội đồng.

3. Ông Nguyễn Quốc Quân - Phó Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh thay ông Lê Trường Giang làm Uỷ viên Hội đồng.

Các thành viên khác thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 116/QĐ-HĐPH ngày 30/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng về việc về việc ban hành Danh sách thành viên Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2022.

Minh Thúy
Tin khác
1 2 3 4 5  ...