Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 83

Để triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV/2023 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-SCT ngày 14/9/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đợt IV năm 2023, Sở Công Thương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tổng số 08 văn bản, trong đó: 04 Luật, 01 Nghị định, 02 Quyết định, 01 Nghị quyết. Tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật như Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Điện lực; Luật Thương mại; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Thủy lợi; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý; pháp luật về nghĩa vụ quân sự, hôn nhân và gia đình; phòng chống mua bán người; bảo hiểm y tế; an ninh biên giới quốc gia; an ninh tổ quốc; an toàn thực phẩm; môi trường; giao thông đường bộ; hòa giải ở cơ sở; phòng chống ma túy; phòng, chống cháy nổ; giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận liên quan đến Doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định Thương mại, tự do Việt Nam - EU, 3 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á, Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới (trong đó tập trung vào các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với Trung Quốc)… các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung khác theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy Lào Cai, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

Thông qua hình thức tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp giao ban tháng, quý của cơ quan tổng số 74 người; qua các kỳ sinh hoạt của các chi bộ (tổng số 03 chi bộ, với 60 đảng viên). Nội dung đề cương tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và được gửi trực tiếp thông qua mạng điều hành chỉ đạo của Sở Công Thương đến các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành để tuyên truyền, phổ biến. Bố trí tủ sách pháp luật của cơ quan, đề nghị các phòng, ban đơn vị có nhu cầu đến đăng ký với Văn phòng Sở để tra cứu và tham khảo. Tuyên truyền, phổ biến thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đợt IV năm 2023 thực hiện tổng số 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lĩnh vực ngành quản lý tại 05 đơn vị. Thông qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý nói riêng.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực do ngành quản lý đúng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Tư pháp, kết quả đã có chuyển biến về nhận thức và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc; tạo sự chuyển biến tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dần dần đi vào sản xuất, kinh doanh có nề nếp, chấp hành tốt các quy định của nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hằng Lê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...