Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 3,631
  • Tất cả: 375,347
Đăng nhập
Huyện Mường Khương kiện toàn đội ngũ Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở
Lượt xem: 264

Ngày 30/3/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương đã ký ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc kiện toàn tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện.

Theo Quyết định, số lượng Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở được kiện toàn mới gồm 10 cán bộ, công chức (trong đó có 08 cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban, đoàn thể của huyện; 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã Bản Xen, Lùng Vai).

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2022, thay thế Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương về việc công nhận tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện.

Tải về

Trường Minh
Tin khác
1 2 3