Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 793
  • Trong tuần: 8,702
  • Tất cả: 464,848
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, của xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; thực hiện bình đẳng giới; giảm thiểu mang thai và sinh con trước 18 tuổi; chống bạo lực gia đình; xoá bỏ hủ tục, cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; tạo sự đồng thuận trong xã hội thúc đẩy thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS nhằm làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Ngày 07/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Theo Kế hoạch các mục tiêu cần thực hiện trong năm 2022 gồm:

- Không còn hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS.

- Giảm 30% số người dân tộc thiểu số tảo hôn so với năm 2021.

- Giảm 20% phụ nữ DTTS sinh con lần đầu trước 18 tuổi so với năm 2021.

- Xây dựng 17 mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với thực hiện “Dân vận khéo về cải tạo tập quán lạc hậu”.

 - Bồi dưỡng kỹ năng về vận động, tư vấn, truyền thông cho cán bộ, công chức, người có uy tín … tham gia công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, gắn với thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã đặt ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022 gồm: Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giáo dục pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thay đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân và cải tạo tập quán lạc hậu gắn với thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản; biên soạn tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chăm sóc sức khỏe sinh sản; duy trì hoạt động và xây dựng Mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong đó ngoài việc duy trì hoạt động của các Mô hình đã xây dựng trước năm 2022, thì Kế hoạch cũng đã đặt ra nhiệm vụ trong năm 2022 là thực hiện xây dựng mới Mô hình điểm tại các xã, phường, thị trấn có nhiều người tảo hôn và phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con trong thời gian qua (nơi chưa có mô hình) để xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tảo hôn; tổ chức Hội nghị tuyên truyền tại Mô hình điểm xã Cao Sơn và Tả Thàng (huyện Mường Khương), xã Sảng Ma Sáo (huyện Bát Xát) nhằm thay đổi nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; tổ chức các buổi truyền thông trong Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống tảo hôn; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch./.
Hà Phương