Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 994
  • Trong tuần: 8,903
  • Tất cả: 465,049
Đăng nhập
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên tỉnh Lào Cai

Để đảm bảo hoàn thành triển khai thí điểm Phần mền quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Tập đoàn VNPT hỗ trợ, đảm bảm tiêu chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối chia sẽ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 30/5/2023 theo chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Ngày 05/4/2023, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 386/SNV-VP đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) do Tập đoàn VNPT hỗ trợ để xây dựng và cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh theo 02 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Hoàn thành trước ngày 30/5/2023:

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm: (i) Thành lập Tổ công tác và bộ phận giúp việc làm đầu mối để phối hợp triển khai thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ; chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thông tin CBCCVC “Đúng – Đủ - Sạch – Sống” gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10/4/2023. (ii) Tổ công tác các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin cơ bản của tất cả CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/4/2023. Trên cơ sở đó Sở Nội vụ cung cấp thông tin cho VNPT Lào Cai khởi tạo tài khoản cho từng cá nhân CBCCVC trên hệ thống Phần mềm và gửi dách sách tài khoản cá nhân đến các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm nhất ngày 15/4/2023. (iii) Triển khai và yêu cầu CBCCVC kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị gửi về đầu mối các đơn vị trước ngày 20/4/2023 đối với Phiếu thu thập thông tin giai đoạn 1 và trước ngày 15/5/2023 đối với Phiếu thu thập thông tin giai đoạn 2. (iv) Chỉ đạo cán bộ, đầu mối, Bộ phận giúp việc tại các cơ quan, đơn vị nhập thông tin của CBCCVC đã kê khai trong Phiếu thu thập thông tin giai đoạn 1 vào tài khoản hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC bắt đầu từ ngày 25/4/2023, hoàn thành chậm nhất ngày 10/5/2023.

Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với VNPT Lào Cai tập huấn, hướng dẫn cập nhật thông tin từ Phiếu thu thập thông tin giai đoạn 1 vào phần mềm trước ngày 25/4/2023; rà soát thông tin cập nhật của các cơ quan, đơn vị để hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi kết nối, chia sẽ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 30/5/2023. Trên cơ sở số điện thoại được cung cấp, Sở Nội vụ thành lập nhóm zalo “Dữ liệu CBCCVC” để triển khai các nhiệm vụ mang tính cấp thiết và hướng dẫn nội dung chuyên môn còn vướng mắc.

Giai đoạn 2 (Từ ngày 01/6 đến hết ngày 31/12/2023): Triển khai nâng cấp hoặc thuê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về CBCCVC của tỉnh; thu thập và cập nhật hoàn thiện dữ liệu hồ sơ CBCCVC; đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đơn vị nhằm vận hành, khai thác hệ thống toàn tỉnh trước ngày 31/12/2023./.

Trần Lan Hương