Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Sở Tư pháp Lào Cai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được giao theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng Nông thôn mới tại huyện Mường Khương

Vừa qua Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được giao theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại huyện Mường Khương. Tham dự hội nghị cấp huyện có thành viên của Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thư ký của Hội đồng (theo Quyết định kiện toàn Hội đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương). Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; Ủy ban MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng quân sự; Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Tài chính - Kế toán; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công chức Văn hóa - Xã hội.  Tại hội nghị các đại biểu được nghe giảng viên Sở tư pháp giới thiệu các nội dung về tổng quan nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao;  Kỹ năng lập hồ sơ, đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP;  Giải đáp các khó khăn, vướng mắc.

Bà Đặng Thị Thoa Trưởng phòng PBGDPL trao đổi các nội dung tại hội nghị

Đại biểu nêu câu hỏi cần giải đáp

Hoạt động tập huấn đã góp phần giúp các đại biểu có cơ hội trao đổi, thảo luận sôi nổi về các chỉ tiêu, tiêu chí và nêu những khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện.

Quỳnh Anh