Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 8,895
  • Tất cả: 465,041
Đăng nhập
Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương Lào Cai

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương Lào Cai đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành quản lý. Đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện; cử lãnh đạo tham gia Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; cử 02 cán bộ, công chức đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Thường xuyên cử các báo cáo viên pháp luật tham gia Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền tải các thông tin, các tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp Lào Cai tổ chức. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để các báo cáo viên có điều kiện tham gia học tập, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm theo các chương trình do Bộ tư pháp, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Tư pháp Lào Cai chủ trì.

Sở Công Thương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tổng số 38 văn bản, gồm 07 Luật, 11 Nghị định, 15 Thông tư, 04 Quyết định, 01 Kế hoạch và 02 Bản tin Công Thương và các tài liệu tuyên truyền khác. Hoạt động phổ biến thông qua các hình thức tuyên truyền lồng ghép, phổ biến pháp luật vào các cuộc họp giao ban tháng, quý của cơ quan tổng số 78 người; qua các kỳ sinh hoạt của các chi bộ (tổng số 03 chi bộ, với 59 đảng viên). Nội dung đề cương tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và được gửi trực tiếp thông qua mạng điều hành chỉ đạo của Sở Công Thương đến các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành để tuyên truyền, phổ biến.

Thông qua hoạt động kiểm tra tính đến ngày 23/11/2022  thực hiện  08 cuộc kiểm tra đối với 14 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thuộc các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, điện lực; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh thương mại, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý nói riêng. Đồng thời, xử lý 04 đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là 165.000.000 đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm để sung vào ngân sách Nhà nước là 456.799.002 đồng. Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức vi phạm đã chấp hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính, thực hiện nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước đầy đủ, đúng theo quy định.

Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực do ngành quản lý đúng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Tư pháp, kết quả đã có chuyển biến về nhận thức và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc; tạo sự chuyển biến tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dần dần đi vào sản xuất, kinh doanh có nề nếp, chấp hành tốt các quy định của nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

Quỳnh Mai