Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 6,677
  • Tất cả: 455,456
Đăng nhập
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022  Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-HND ngày 11/3/2022 về hoạt động phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2022, đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Thường trực Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở phối hợp, lồng gắn tham gia tuyên truyền PBGDPL. 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã tổ chức 3.718 buổi tuyên truyền cho 182.358 lượt cán bộ, hội viên, nông dân với những nội dung quan trọng như Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, đặc biệt Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã triển khai, thực hiện kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội trên cơ sở điều kiện, khả năng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đổi mới cách thức triển khai các hoạt động gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; các Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2; các Nghị quyết được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua. Việc phổ biến pháp luật được tổ chức sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai nhất là ở chi, tổ Hội. Hội đã tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động của Hội như: Tổ chức Hội nghị, các lớp tập huấn, tư vấn, giúp đỡ pháp lý, công tác hòa giải ở cơ sở; sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt ngày pháp luật Việt Nam, tủ sách pháp luật; thông qua đội ngũ tuyên truyền viên của Hội. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài, hệ thống loa truyền thanh công cộng ở địa phương); qua hoạt động kiểm tra, giám sát và đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên nông dân, Hội nghị tuyên vận hàng tháng tại cơ sở, qua các cuộc họp ở cơ quan.. qua tờ rơi, tờ gấp, Pa nô, áp phích; Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp.

Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân luôn được sự quan tâm, chỉ đạo triển khai của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua các hoạt động của Hội Nông dân các cấp đã nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân, góp phần giảm các tai tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. 

Hằng Nga