Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 3,481
  • Tất cả: 370,325
Đăng nhập
Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 22/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành công điện khẩn số  03/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công điện nêu rõ, theo dự báo, trong những ngày tới toàn miền Bắc, bao gồm tỉnh Lào Cai sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, dài ngày, có nơi nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố - Chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã, các lực lượng liên quan, các chủ rừng thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng” trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa; tăng cường quản lý việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng, nghiêm cấm đốt nương, xử lý thực bì khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V.

- Duy trì nghiêm chế độ trực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các cơ quan, đơn vị, chủ rừng; đối với các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao phải bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, kiểm soát người ra, vào rừng; xử lý kịp thời các điểm cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng; khống chế các đám cháy rừng trong thời ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

- Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng, không kịp thời ứng cứu gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ tình hình thực tế tổ chức kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương, các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh, các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: (i) Đôn đốc các đơn vị trực thuộc bám sát địa bàn, thường trực tại cơ sở theo tình hình thực tế tại địa phương; khi dự báo cháy 2 rừng ở cấp IV, cấp V thì tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ. (ii) Tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời đến các địa phương và tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ địa phương về phòng chống cháy rừng; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã ký kết với các cơ quan, đơn vị.

 3. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phạm vi được phân công; chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng ứng phó cháy rừng khi có tình huống xảy ra.

4. Các chủ rừng tổ chức Bố trí nguồn lực, thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt; tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác trên diện tích rừng được giao, chú trọng khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, khó ứng phó; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời, có hiệu quả các đám cháy, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Đây là thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, yêu cầu các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./. 

Tải về

Hà Phương