Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 3,585
  • Tất cả: 375,301
Đăng nhập
DANH SÁCH 28 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT HUYỆN BÁT XÁT NĂM 2023
Lượt xem: 116

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, chức danh

Số Quyết định công nhận

1

Phòng Tư pháp huyện

Nguyễn Văn Hưng

1970

Nam

Kinh

Đại học

Trưởng Phòng

Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 6/7/2022 của UBND huyện Bát Xát

2

Phòng Dân tộc huyện

Lý Việt Hùng

1979

Nam

Hmông

Đại học

Trưởng Phòng

3

Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 06 huyện

Nguyễn Thị Hương Thủy

1983

Nữ

Kinh

Đại học

Trưởng Chi nhánh

4

Ban chỉ huy quân sự huyện

Lý Tiến Nam

1975

Nam

Dao

Đại học

Chính trị viên

5

Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện

Lê Huy Giang

1986

Nam

Kinh

Đại học

Phó Trưởng Phòng

6

Công an huyện

Lý Trường Quý

1981

Nam

Dao

Đại học

Phó Trưởng Công an huyện

7

Phòng Lao động TB&XH huyện

Lê Đức Minh

1978

Nam

Kinh

Đại học

Phó Trưởng Phòng

8

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Cao Thị Thanh Huyền

1972

Nữ

Kinh

Đại học

Phó Trưởng Phòng

9

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Bùi Thanh Nam

1985

Nam

Kinh

Thạc sĩ

Phó Chánh Văn phòng

10

Trung tâm Chính trị huyện

Lê Thanh Thủy

1980

Nữ

Kinh

Đại học

Phó giám đốc

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngô Văn Lạng

1979

Nam

Kinh

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

12

Huyện đoàn Bát Xát

Nguyễn Xuân Hùng

1990

Nam

Kinh

Đại học

Phó Bí thư

13

Hội Nông dân huyện

Nguyễn Duy Chinh

1968

Nam

Kinh

Đại học

Phó Chủ tịch

14

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Hoàng Thị Sen

1979

Nữ

Giáy

Đại học

Phó Chủ tịch

15

Liên đoàn lao động huyện

Vũ Thị Nhung

1974

Nữ

Kinh

Đại học

Phó Chủ tịch

16

Hội Cựu chiến binh huyện

Hồ Khánh Vinh

1974

Nam

Giáy

Đại học

Phó Chủ tịch

17

Uỷ Ban MTTQVN huyện

Đặng Minh Lĩnh

1970

Nam

Kinh

Đại học

Phó Chủ tịch

18

Tuyên giáo Huyện ủy

Hoàng Công Kiều

1974

Nam

Mường

Đại học

Phó Trưởng Ban

19

Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện

Tao Văn Sinh

1988

Nam

Giáy

Đại học

Phó Trưởng phòng

20

Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Chu Thị Thúy Hằng

1975

Nữ

Kinh

Đại học

Phó Chi cục trưởng

21

Phòng Văn hóa & Thông tin huyện

Hoàng Thị Thu Hà

1982

Nữ

Tày

Đại học

Chuyên viên

22

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện huyện

Đào Thị Thanh Liễu

1982

Nữ

Kinh

Đại học

Chuyên viên

23

Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 06 huyện

Hoàng Thị Phương

1989

Nữ

Giáy

Đại học

Chuyên viên

24

Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 06 huyện

Mông Thu Thảo

1997

Nữ

Tày

Đại học

Chuyên viên

25

Toà án nhân dân huyện

Nguyễn Thị Minh Đức

1979

Nữ

Kinh

Đại học

Thẩm Phán

26

Viện kiểm sát nhân dân huyện

Trịnh Thanh Long

1984

Nam

Kinh

Đại học

Kiểm tra viên

27

Viện kiểm sát nhân dân huyện

Nguyễn Văn Cường

1984

Nam

Kinh

Đại học

Kiểm tra viên

28

Thanh tra huyện

Cao Thị Thu Huyền

1994

Nữ

Kinh

Đại học

Thạnh tra viên