Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Những chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Lượt xem: 116

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về phạm vi, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sỹ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Đối tượng áp dụng

Người có công với cách mạng.

Thân nhân của người có công với cách mạng.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, quy định tại Điều 4 của pháp lệnh, tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:

Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần;

Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

Bảo hiểm y tế;

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

 Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

73 năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng các ngành chức năng cần có giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức trong xã hội, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công.

Nguyễn Thị Vinh