Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 6,173
  • Tất cả: 545,039
Đăng nhập
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 75 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 70

Ngày 06/7/2023, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngưng hiệu lực thi hành Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 75 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 06/7/2023. Theo đó Thông tư quy định ngưng hiệu lực 02 nội dung quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Một là ngưng hiệu lực quy định về công tác lập báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: Ngưng hiệu lực quy định về công tác lập báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất, phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất thuộc khu vực: Khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh; khu vực có khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, kho chứa hóa chất, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, làng nghề đã đóng cửa hoặc di dời; khu vực có cơ sở sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời thuộc một trong các loại hình sau: khai thác, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại; sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón vô cơ (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết); Lọc, hóa dầu; nhiệt điện (trừ sử dụng khí, dầu DO); tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; có công đoạn mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất nguy hiểm;  Sản xuất pin, ắc quy; khu vực ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.

Hai là ngưng hiệu lực đối với biểu mẫu hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác tại Khoản 2 Điều 75 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: ngưng hiệu lực quy định về biểu mẫu hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác qua quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Thời gian ngưng hiệu lực các nội dung này được thực hiện kể từ ngày 06/7/2023 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các nội dung đó./.

Nguyễn Hương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...