Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 965
  • Trong tuần: 8,874
  • Tất cả: 465,020
Đăng nhập
Bài 4: Hoạt động phòng thủ dân sự khi xảy ra sự cố, thảm hoạ
Lượt xem: 140

Luật Phòng thủ dân sự, tại Mục 3, Chương II quy định về Hoạt động phòng thủ dân sự khi có nguy cơ xảy ra sự cố, thảm hoạ  từ Điều 20 đến Điều 26 như sau:  

Thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự (Điều 20)

Căn cứ quy định tại Điều 7 của Luật này, thẩm quyền, ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự được quy định như sau:

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1 trên địa bàn quản lý;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2 trên địa bàn quản lý;

Thủ tướng Chính phủ ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 3.

Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự quy định tại khoản 1 Điều này.

Thẩm quyền điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản (Điều 21)

Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản theo quy định của pháp luật để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản của các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Trang thiết bị, tài sản được huy động để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ; trường hợp bị thiệt hại thì được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cấp thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra sự cố, thảm họa đề nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn quản lý hỗ trợ, giúp đỡ để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 1 (Điều 22) bao gồm:

Sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm;

Bảo đảm phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người trong khu vực xảy ra sự cố, thảm họa;

Cấm, hạn chế người, phương tiện vào những khu vực nguy hiểm;

Phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sự cố, thảm họa;

Tiêu tẩy, khử độc, khử khuẩn, vệ sinh môi trường;

Bảo vệ công trình phòng thủ dân sự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp phòng thủ dân sự quy định tại khoản 1 Điều này.

Biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 2 (Điều 23)

Các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này;

Cách ly, giãn cách xã hội phù hợp với mức độ của sự cố, thảm họa trên địa bàn;

Chuyển đổi hình thức hoặc tạm dừng hoạt động của trường học; tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu;

Hạn chế hoặc tạm dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện và hoạt động khác có tập trung đông người;

Kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông tại khu vực xảy ra sự cố, thảm họa;

Áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định áp dụng biện pháp phòng thủ dân sự quy định tại khoản 1 Điều này.

Biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 3 (Điều 24)

Biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 3 bao gồm:

Các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này;

Cách ly lập trung, giãn cách xã hội phù hợp với mức độ của sự cố, thảm họa trên địa bàn;

Tạm dừng hoạt động của trường học;

Tạm dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện và hoạt động khác có tập trung đông người;

Hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu thấy cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động giao thông, vận tải ra, vào địa bàn xảy ra sự cố, thảm họa, trừ trường hợp vì lý do công vụ;

Tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp; áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp phòng thủ dân sự quy định tại khoản 1 Điều này.

Biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp (Điều 25) bao gồm:

Các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật này;

Giãn cách xã hội; cách ly tập trung người đi và đến từ khu vực xảy ra thảm họa;

Hỗ trợ an sinh xã hội tại khu vực cách ly, khu vực bị chia cắt, khu vực xảy ra thảm họa;

Ổn định tâm lý của người dân trong khu vực xảy ra thảm họa;

Dừng hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở khu vực xảy ra thảm họa.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ tình hình thực tế quyết định áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật, căn cứ tình hình thực tế quyết định áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp và quy định của pháp luật về thiết quân luật.

Biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng chiến tranh (Điều 26)

Triển khai hệ thống đài quan sát, thông báo, báo động và cảnh báo;

Tổ chức sơ tán người, tài sản;

Cất giấu trang thiết bị vào các công trình ngầm, hang, động;

Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nước uống;

Xây dựng bổ sung hầm ẩn nấp, công trình ngầm, công trình phòng, tránh kết hợp với ngụy trang, nghi binh; triển khai mục tiêu giả, hạn chế ánh sáng, tiếng động vào ban đêm;

Khắc phục, vô hiệu hóa vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Căn cứ tình hình thực tế, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 25 của Luật này, biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của pháp luật về tình trạng chiến tranh.

Nguyễn Lê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...