Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 6,142
  • Tất cả: 545,008
Đăng nhập
05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp
Lượt xem: 58

Thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Ngày 04/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 792/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo đó, 05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, bao gồm:

1. Trường Đại học Luật Hà Nội.

2. Nhà Xuất bản Tư pháp.

3. Trường Cao đẳng Luật miền Bắc.

4. Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

5. Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 04/7/2023); thay thế Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp./.

Khánh Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...