Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 78

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản, kế hoạch để triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và Ban Quản lý dự án ODA và Đầu tư xây dựng tỉnh. Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ theo kế hoạch của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Đồng thời, Sở cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh. Sở đã lựa chọn những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và địa phương ban hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu nâng cao nhận thức pháp luật để vận dụng thực thi nhiệm vụ, công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá  cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Thi hành án hình sự, Luật phòng, chống Ma tuý, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã …Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cử công chức tham gia thực hiện tuyên truyền Luật Hợp tác xã và Luật Đấu thầu tại Hội nghị phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 do Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tổ chức.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nội bộ Sở được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thông qua các buổi họp giao ban tháng, quý, năm; các buổi học tập Nghị quyết của Đảng; các buổi sinh hoạt Chi bộ; văn bản triển khai hướng dẫn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống mạng nội bộ của Sở, nhóm Zalo cơ quan,… Sở cũng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cho các cá nhân, tổ chức, công dân thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở, trả lời Modul hỏi đáp, thư điện tử, tài liệu, tuyên truyền; tiếp công dân; giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính… Ngoài ra, trong năm 2023 Sở cũng thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn tại các xã Y Tý, Cốc Mỳ của huyện Bát Xát và các xã Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin của huyện Mường Khương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện 4 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới 96 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở với số lượt người được tuyên truyền là 384 lượt. Trong đó đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới 42 đoàn viên của Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư với 168 lượt đoàn viên được tuyên truyền; thông qua việc tổ chức lớp tập huấn tại huyện Mường Khương và Bát Xát thực hiện hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực doanh nghiệp tới 360 người là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh, nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn các xã Y Tý, Cốc Mỳ, Nấm Lư và Lùng Khấu Nhin. Sở thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; trong quá trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cán bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền đến công dân các quy định của pháp luật liên quan đến hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch chung của UBND tỉnh và của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai. Công tác phổ biến pháp luật đã giúp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban QLDAODA và  ĐTXD tỉnh được tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh mới; các Nghị định của Chính phủ; các Nghị quyết của UBTV Quốc hội; các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua; các nội dung về cải cách hành chính; chỉ số cải cách hành chính; các nội dung về chuyển đổi số… Qua các đợt học tập pháp luật từng công chức, viên chức nắm rõ quy định kết cấu, nội dung chủ yếu của từng Chương, Điều, Khoản, Điểm và đối tượng áp dụng, thời gian có hiệu lực thi hành của các Luật mới và các Văn bản pháp luật có liên quan. Từ đó, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật, áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn quá trình công tác. Việc hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực doanh nghiệp tới cá nhân, tổ chức trên địa bàn các xã thuộc huyện Mường Khương Bát Xát cũng được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hiệu quả thông qua các lớp tập huấn. Qua đó, đã nâng cao trình độ trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp đối với Nhân dân trên địa bàn các xã.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3