Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 221
  • Trong tuần: 1,968
  • Tất cả: 373,684
Đăng nhập
Về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác
Lượt xem: 218

Thuê bao di động mới phát sinh từ ngày 01/8/2022 phải thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung đề cập tại Thông báo 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông thống nhất quy trình thực hiện cấp số thuê bao mới, thực hiện rà soát cơ sở pháp lý và lựa chọn các giải pháp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện đối soát, xác thực thông tin thuê bao đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và các ngành, nghề kinh doanh có liên quan sử dụng số điện thoại di động.

Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các doanh nghiệp viễn thông di động khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến hành đối soát ngay dữ liệu SIM đang hoạt động đảm bảo xác thực khớp đúng giữa 3 thành phần: (i) Thông tin của thuê bao đăng ký tại các doanh nghiệp viễn thông, (ii) Thông tin cá nhân của thuê bao trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và (iii) Thông tin người đang sở hữu/sử dụng/nắm giữ SIM thực tế, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2022; Xây dựng kế hoạch, triển khai đối soát, cập nhật thông tin đối với số thuê bao đã được Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác định là có thông tin chưa chính xác theo quy định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022;

Đối với số thuê bao mới phát sinh từ ngày 01/8/2022 phải thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông báo 174/TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 15/6/2022.

Mỹ Tâm
Tin khác
1 2 3 4 5  ...