Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022
Lượt xem: 327

Đại diện hai cơ quan có sự tham gia của đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Văn Duy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch số 96/KH-BTGTU-SNN&PTNT ngày 18/4/2022, nhằm cụ thể hóa bằng các hoạt động, việc làm thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan nhất là trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh nói chung.

          Nội dung tuyên truyền đến các bộ, công chức, viên chức người lao động trong ngành và Nhân dân trong tỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chú trọng truyên truyền kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sắp sếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10-NQ-TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; truyên truyền những nội dung cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn tỉnh; các tiêu chí phấn đấu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2021-2025…; các văn bản mới của trung ương và văn bản về lĩnh vực nông nghiệp như: Luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản…; Tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới với phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

          Tăng cường phối hợp bằng các hình thức: truyên truyền miệng, truyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua hoạt động văn hoá văn nghệ và khai thác hiệu quả trên nền tảng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Phan Thu Hoài – Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ...