Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Lào Cai công bố danh mục văn bản quy phạp pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2023
Lượt xem: 27

Ngày 24/01/2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạp pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2023 (sau đây viết tắt là Quyết định số 160/QĐ-UBND).

Theo Quyết định số 160/QĐ-UBND, có 76 văn bản quy phạp pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần trong năm 2023, trong đó có 59 văn bản quy phạp pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ trong năm 2023, gồm: 11 Nghị quyết; 48 Quyết định và 17 văn bản quy phạp pháp luật hết hiệu lực một phần trong năm 2023 gồm: 08 Nghị quyết; 09 Quyết định.

 Quyết định số 160/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2024./.

Tải về

 

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...