Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chính phủ thống nhất với đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) của Bộ Tài chính
Lượt xem: 131

Đây là nội dung của Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ thống nhất với nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) tại Tờ trình số 25/TTr-BTC ngày 06/02/2024 của Bộ Tài chính. Đồng thời giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật và gửi Bộ Tư pháp tiến hành các thủ tục trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 theo quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị quyết số 25/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Lan Hương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...