Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TẬP HUẤN VIÊN HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Ngày 09/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung Bộ Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp xây dựng, cung cấp để các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở khai thác, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ với Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 02143.825.313) để nghiên cứu, phối hợp giải quyết./.