Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 952
  • Trong tuần: 8,861
  • Tất cả: 465,007
Đăng nhập
Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó,

Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.”

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Sửa đổi khoản 2 Điều 9 kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 13 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật.

Bãi bỏ các quy định, Điều 10 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2022. Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực: Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay vốn tối đa tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Lê Quỳnh