Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,018
  • Trong tuần: 8,927
  • Tất cả: 465,073
Đăng nhập
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Với mục đích giúp cho thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các huyện, thành phố, thị xã nắm được các quy định cơ bản Quyết định số 25 và Thông tư số 09 về đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như tham mưu cho Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Hội đồng. Trong 2 ngày (12 - 13/12), Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các huyện, thành phố, thị xã.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có 130 đại biểu là Thành viên và Thư ký Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các huyện, thành phố, thị xã. Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung: Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; hướng dẫn cách chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền, thời hạn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình xem xét, công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp huyện và một số nội dung liên quan đến thẩm định của hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện; các biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thúy Phó giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị 

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở. Thông qua hội nghị, đại biểu sẽ nắm được các quy định cơ bản về đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó, làm tốt công tác tham mưu cho hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hằng Lê