Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin truyền thông tại 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh năm 2023

Nhằm mục đích đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác giảm nghèo; đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin và truyền thông góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao thuộc các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STTTT ngày 24/02/2023 về công tác thông tin – truyền thông thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao năm 2023. Theo đó, năm 2023, đơn vị sẽ tập trung triển khai các hoạt động thông tin truyền thông tại 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Lào Cai gồm: Hoàng Thu Phố, Lùng Cái (huyện Bắc Hà), Dền Thàng, Pa Cheo (huyện Bát Xát), Nậm Chày (huyện Văn Bàn), La Pan Tần, Tả Thàng, Tả Ngải Chồ, Dìn Chin, Lùng Khấu Nhin (huyện Mường Khương). Một số hoạt động chủ yếu như:

(1) Đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin và truyền thông tại 10 xã: (i) Xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến 100% hộ gia đình; (ii) Đánh giá hiện trạng hạ tầng viễn thông, internet. Định hướng các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên đầu tư hạ tầng tại các khu vực chưa có sóng, chưa có hạ tầng; (iii) Hỗ trợ thiết bị điện tử và dịch vụ viễn thông, internet cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã; (iv) Đầu tư xây dựng hệ thống mạng LAN cấp xã tại 8/10 xã;

(2) Đầu tư nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh không dây sang Đài Truyền thanh ứng dụng CNTT-VT và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nông thôn mới;

 (3) Hướng dẫn nội dung, đề xuất các giải pháp thực hiện và thực hiện thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 8- tiêu chí thông tin và truyền thông.

Để triển khai các hoạt động theo kế hoạch, bên cạnh việc chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí định kỳ, định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, mạng xã hội về công tác giảm nghèo, đặc biệt là tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã; Uỷ ban nhân dân các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở chủ động tổ chức tuyên truyền sang các tiếng dân tộc trên địa bàn để thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người dân. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đặt hàng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh sản xuất mới các tác phẩm báo chí và sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yêu cho các xã nghèo trên địa bàn tỉnh/.

Đào Minh Đức