Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,084
  • Trong tuần: 2,387
  • Tất cả: 458,533
Đăng nhập
Quyết định Sửa đổi một số điều của Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 15 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nội dung của Quyết định gồm 03 Điều, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 trong đó:

Quy định Sửa đổi một số điều (Khoản 1 Điều 7, Khoản 3 Điều 7, Điều 12, Điều 13) của Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về: định nghĩa cụm thông tin đối ngoại, trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, và trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Quy định thay thế một số cụm từ trong Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai và trong Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai , cụ thể: Thay thế cụm từ “UBND các huyện, thành phố” bằng cụm từ “UBND các huyện, thị xã, thành phố”; và cụm từ “đủ 14 tiếng/ngày” bằng cụm từ “đủ 15 tiếng/ngày”./.

Tải về

Chu Mỹ Hạnh