Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1,017
  • Trong tuần: 2,320
  • Tất cả: 458,466
Đăng nhập
Quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 ban hành Quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND gồm 09 Điều. Trong đó 05 Điều (từ Điều 3 đến Điều 7) quy định cụ thể, gồm các nội dung về: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà và công trình xây dựng; Xác định giá trị bồi thường nhà và công trình xây dựng; Xác định diện tích nhà; Bồi thường nhà và công trình xây dựng bị phá vỡ một phần; Bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng di chuyển, dịch chuyển; 01 Điều (Điều 8) Quy định xử lý chuyển tiếp khi Quyết định có hiệu lực thi hành: Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Quyết định này; Trường hợp chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt thì thực hiện theo Quyết định này; 03 Điều còn lại quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 và thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Điều 1, Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại Quyết định đính kèm theo.Tải về

Mỹ Hạnh