Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 947
  • Trong tuần: 2,250
  • Tất cả: 458,396
Đăng nhập
Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2023

   Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 12/4/2023 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2023.

   Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, năm 2023. Xác định nội dung công việc, nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

   Triển khai kịp thời, hiệu quả, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2023. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động, gương mẫu, sáng tạo, quyết liệt, trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.  Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết để triển khai các nhiệm vụ được giao.

   Mục tiêu phấn đấu đón từ 6 triệu lượt khách du lịch trở lên, tổng thu du lịch đạt 20.500 tỷ đồng. Chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi du lịch; quảng bá hình ảnh du lịch, duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch Lào Cai là “Điểm đến thiên nhiên, an toàn, hấp dẫn và khác biệt”; làm mới, xây dựng mới các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, tổ chức các sự kiện du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách; đặc biệt tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa; tăng cường kết nối các thị trường trọng điểm; các hãng lữ hành lớn để thu hút khách du lịch đến Lào Cai.

   Nội dung nhiệm vụ cụ thể

   Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong năm 2023 và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện. Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, chủ động sáng tạo đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cá nhân, người đứng đầu trong xây dựng, triển khai quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển du lịch thuộc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

   Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch. Hướng dẫn tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TU để giáo dục, lan tỏa, nâng cao ý thức, nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng môi trường du lịch văn minh; nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, các đơn vị kinh doanh du lịch và khách du lịch. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm làm rõ các nội dung, nội hàm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển du lịch của tỉnh. Tuyên truyền những tấm gương tốt, điển hình trong kinh doanh du lịch bao gồm các đơn vị lữ hành, lưu trú, kinh doanh du lịch cộng đồng. Khen thưởng, vinh danh các thương hiệu du lịch Lào Cai trong khuôn khổ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch đối với Nhân dân, các cơ sở kinh doanh du lịch tại các khu điểm du lịch. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ tài nguyên du lịch, nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải tại các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch.  Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về du lịch tỉnh Lào Cai trên báo chí Trung ương, địa phương.

    Xây dựng triển khai quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch. Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động số 148-CTr/TU ngày 28/07/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ  về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 9/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Nghiên cứu điều chỉnh Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng Kế hoạch triển khai Khung chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có tích hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh đảm bảo tầm nhìn chiến lược, ổn định và mang tầm nhìn quốc tế. Đảm bảo công tác quy hoạch du lịch không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên; xâm phạm khu vực rừng phòng hộ; khu vực phòng thủ, chồng lấn các vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, khu vực biên giới. Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát, điều tra, phân loại đánh giá, tổng hợp các nguồn tài nguyên du lịch để làm cơ sở hoạch định chủ trương, chính sách phát triển du lịch, thu hút đầu tư. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch, trong đó quan tâm đến chính sách về phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển du lịch, đào tạo nghề du lịch; chính sách bảo tồn, khai thác, phát huy các di sản văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Du lịch xanh tỉnh Lào Cai. Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch xanh của tỉnh.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch  về đường hàng không: Hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai khởi công dự án Cảng hàng không Sa Pa theo Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 21/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Về đường sắt tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong công tác hoàn thiện lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Về đường bộ tiếp tục báo cáo các Bộ, Ngành Trung ương và Chính phủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai với quy mô 04 đến 06 làn xe theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

   Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực du lịch tổ chức các hội thảo phổ biến và áp dụng Bộ tiêu chuẩn năng lực chung trong ASEAN về nghề Du lịch (ACCSTP), Chương trình Du lịch chung ASEAN (CATC) theo Thỏa thuận nghề du lịch giữa các nước ASEAN (MRA-TP).

    Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, xúc tiến quảng bá phát triển du lịch. Duy trì hợp tác phát triển du lịch với vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp); Triển khai chương trình hợp tác với Pháp giai đoạn 2021 - 2023. Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ - Hà Giang - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình với Thành phố Hồ Chí Minh) khai thác tuyến du lịch vòng cung Tây Bắc; ký hợp tác quảng bá du lịch với Viettravel, Saigontourist, Hanoitourist,…

    Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chuyển đổi số trong du lịch. Quản lý và vận hành website Cổng thông tin du lịch thông minh Lào Cai (laocaitourism.vn); Quản lý, vận hành và quản trị website + duy trì tên miền 03 trang thông tin điện tử. Triển khai thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin với bộ phần mềm du lịch thông minh. Tham mưu và triển khai Kế hoạch phát triển du lịch thông minh tỉnh Lào Cai đến năm 2025.

   Kế hoạch giao Sở Du lịch tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch; tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết số 11- NQ/TU theo định hướng và phân kỳ giai đoạn. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý nhà nước trong trong phạm vi thẩm quyền đối với các hoạt động kinh doanh du lịch. Phối hợp các sở, ban, ngành thẩm định các dự án đầu tư du lịch. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn triển khai thực hiện tốt chủ trương chính sách phát triển du lịch của tỉnh. Chủ trì tham mưu xây dựng các kế hoạch, dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đề xuất phát triển thử nghiệm các sản phẩm du lịch mới, xây dựng các sản phẩm đặc thù phục vụ du lịch.

   Sở Tư pháp phối hợp với Sở Du lịch tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về du lịch, tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý hoạt động du lịch, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển du lịch trên dịa bàn tỉnh.

Nguyễn Lê Hằng