Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 792
  • Trong tuần: 8,701
  • Tất cả: 464,847
Đăng nhập
Lào Cai triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”

Ngày 30/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 425/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng”. Theo đó để đảm bảo hoàn thành 03 mục tiêu cụ thể như: 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn; 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội; 100% tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật. Kế hoạch đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

Một: Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường. Triển khai đầy đủ các quy định cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ, giáo dục và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm. Gắn triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 với việc thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh có liên quan đến trẻ em như: Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 28/7/2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/4/2021 về chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 06/4/2021 về phòng, chống tại nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hai: Giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức ở quy mô toàn tỉnh; tăng cường hiển thị trên kênh truyền hình của tỉnh (LaoCai TV), hệ thống thông tin cơ sở về số điện thoại đường dây nóng Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); lồng ghép chương trình giáo dục các nội dung trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về môi trường mạng cho trẻ em và kỹ năng cơ bản khi tham gia sử dụng mạng Internet; cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị xâm hại trên môi trường mạng; đẩy mạnh các hình thức tư vấn hỗ trợ trẻ em thông qua tư vấn học đường; phấn đấu trong mỗi năm học, các trường phổ thông bố trí ít nhất 01 buổi ngoại khoá để trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về môi trường mạng cho trẻ em và kỹ năng cơ bản khi tham gia sử dụng mạng Internet.

 Ba: Triển khai các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ: Nghiên cứu, đưa các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các kho học liệu, xuất bản phẩm điện tử vào sử dụng trong ngành giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trên môi trường mạng; khai thác và sử dụng các phần mềm, ứng dụng, nền tảng số sẵn có của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp phát triển các ứng dụng, nội dung giúp trẻ tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên môi trường mạng phải có công cụ kiểm soát thời gian, bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng nghiện trò chơi điện tử…

Bốn: Bố trí cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật: Quan tâm bố trí cán bộ, triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức, công nghệ, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho lực lượng thực thi pháp luật, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, điều tra tội phạm và truy tố xét xử để kịp thời ứng phó, tham mưu xử lý các vấn đề  liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng. Xây dựng cơ chế phối hợp, quy trình xử lý trong việc tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan theo hướng mỗi khâu một đầu mối cụ thể chịu trách nhiệm; thiết lập cơ chế liên ngành theo dõi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng.

Năm: Vận động, huy động nguồn lực và sự tham gia của xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế. Vận động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân trong công tác bảo vệ chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tiếp cận với các sáng kiến, sản phẩm để tương tác, sáng tạo trên môi trường mạng. Tích cực triển khai các hoạt động hợp tác, học tập kinh nghiệm quốc tế trong triển khai, ứng dụng các mô hình hiệu quả về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đảm bảo phù hợp với các quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch và gửi báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Trần Lan Hương