Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 859
  • Trong tuần: 8,768
  • Tất cả: 464,914
Đăng nhập
Lào Cai tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

Ngày 27/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Với mục đích tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, quê hương Lào Cai trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Kế hoạch đã đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện đến năm 2030 gồm: Đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Lào Cai; tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, bạo hành trong trường học; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng; tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát

Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh./.

Hà Phương