Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 881
  • Trong tuần: 8,790
  • Tất cả: 464,936
Đăng nhập
Lào Cai chủ động triển khai thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023
Ngày 15/2/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành văn bản số 570/UBND-NLN về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp đầu năm 2023.

Theo đó, văn nêu rõ, hiện nay, cấp dự báo cháy rừng các khu rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm (cấp IV, cấp V); trong những ngày gần đây đã xảy ra cháy rừng trên diện tích nhỏ tại một số địa bàn như thị xã Sa Pa, các huyện: Bát Xát, Văn Bàn. Để chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) có hiệu quả trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCCR; tăng cường thời lượng tuyên truyền, thông tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng đến người dân, đảm bảo mọi cá nhân, tổ chức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR; dừng tất cả mọi hoạt động sử dụng lửa trong rừng, không đốt nương, đốt đồng cỏ, bãi chăn thả khi dự báo cháy rừng ở Cấp IV, Cấp V (cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm). Thông tin kịp thời tình hình khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn về cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh (Chi Cục Kiểm lâm tỉnh – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để có biện pháp chỉ đạo, phối hợp xử lý các đám cháy rừng xảy ra kịp thời. Điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng gây ra các vụ cháy rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Nếu địa phương nào để xảy ra cháy rừng, diện tích thiệt hại lớn mà không có biện pháp xỷ lý kịp thời, thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng thường trực trong thời gian cao điểm này; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị, dụng cụ ứng phó khi xảy ra cháy rừng tại các địa phương; phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và các đơn vị chủ rừng trong việc thực hiện các phương án về chữa cháy rừng, khi có cháy rừng xảy ra tại địa phương trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt các quy định về dự báo, cảnh báo cháy rừng và các biện pháp PCCCR được quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hướng dẫn, nhắc nhở Nhân dân sử dụng lửa an toàn trong các dịp Lễ hội, phong tục đốt dọn thực bì trên nương cầu may dịp đầu năm.

Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh để chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ cháy rừng; tổng hợp tình hình xảy ra cháy rừng, báo cáo UBND tỉnh để có các biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời./.

Tải về

 

Nguyễn Thuỳ Linh